Velkommen til Konnerud Bandys årsmøte


Sted: Idrettshuset.
Tid: Onsdag 08.mars 2023 kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av:
  1. Ordstyrer
  2. Sekretær for årsmøtet
  3. 2 personer for underskrift av protokoll
 4. Årsberetning fra siste sesong – 2022/2023
 5. Styrets beretning
 6. Årsrapport fra lagene
 7. Regnskap 2022
 8. Aktivitetskontingent sesongen 2023/2024
 9. Budsjett 2023
 10. Valg av styremedlemmer
 11. Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.