Årsmøte Bandy onsdag 23.mars kl 20:00 på idrettshuset

Dagsorden:

 • Åpning og godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av:
  • Ordstyrer
  • Sekretær for årsmøtet
  • 2 personer for underskrift av protokoll
 • Årsberetning fra siste sesong – 2021/2022
 • Styrets beretning
 • Årsrapport fra lagene
 • Regnskap 2021
 • Aktivitetskontingent sesongen 2022/2023Budsjett 2022
 • Valg av styremedlemmer
 • Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.