Innkalling til årsmøte Konnerud Bandy

Velkommen til Konnerud Bandys årlige gruppemøte
Sted: Teams møte: Klikk her for å gå til møtet…
Tid: Onsdag 24.mars 2021 kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av:
  • Ordstyrer
  • Sekretær for årsmøtet
  • 2 personer for underskrift av protokoll
 4. Årsberetning fra siste sesong – 2020/2021
 5. Styrets beretning
 6. Årsrapport fra lagene
 7. Regnskap 2020
 8. Aktivitetskontingent sesongen 2021/2022
 9. Budsjett 2021
 10. Valg av styremedlemmer
 11. Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.