Innkalling til årsmøte Konnerud Bandy

Velkommen til Konnerud Bandys årlige gruppemøte
Sted: Idrettshuset
Tid: Onsdag 11.mars 2020 kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av:
  • Ordstyrer
  • Sekretær for årsmøtet
  • 2 personer for underskrift av protokoll
 4. Årsberetning fra siste sesong – 2019/2020
  1. Styrets beretning
  2. Årsrapport fra lagene
 5. Regnskap 2019
 6. Aktivitetskontingent sesongen 2020/2021
 7.  Budsjett 2020
 8. Valg av styremedlemmer
 9. Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelige på http://konnerud.no/bandy/