Årsmøte Konnerud Bandy

Velkommen til Konnerud Bandys Årlige gruppemøte

Sted: Kafeteriaen i Konnerudhallen

Tid: Onsdag 22.mars 2017 kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av:
 • Ordstyrer
 • Sekretær for årsmøtet
 • 2 personer for underskrift av protokoll
 1. Årsberetning fra siste sesong – 2016/2017
  1. Styrets beretning
  2. Årsrapport fra lagene
 2. Regnskap 2016
 3. Aktivitetskontingent sesongen 2017/2018
 4. Budsjett 2017
 5. Valg av styremedlemmer
 6. Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelige på https://www.konnerud.no/bandy/