Årsmøte Konnerud Bandy 2015 – onsdag 19.mars kl 19:30

Velkommen til Konnerud Bandys årsmøte 2015

Sted: Klubbhuset på Sletta
Onsdag 19.mars 2015 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av:
• Ordstyrer
• Sekretær for årsmøtet
• 2 personer for underskrift av protokoll
4. Årsberetning fra siste sesong – 2014/2015
a. Styrets beretning
b. Årsrapport fra lagene
5. Regnskap 2014
6. Aktivitetskontingent sesongen 2015/2016
7. Budsjett 2015
8. Valg av styremedlemmer
9. Eventuelt

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelige her på nett.