Bandy & Skøytelek for jenter på Konnerud

Vinteren er ganske godt i gang og vi i Konnerud Bandy ønsker å legge til rette for et tilbud
til jentene på Konnerud som synes det morsomt å gå på skøyter og spille bandy.
Tilbudet er i utgangspunktet ment for jenter i aldersgruppen 1-2-3 klasse på skolen og er
ment som et tillegg til og ikke istedenfor bandyskolen som nå starter 10. januar.
Formålet er å ha det kjempemorsomt, lære å gå på skøyter og kanskje på sikt klare å
etablere et jentelag i Konnerud Bandy.
Vi ønsker at flest mulig skal oppleve det magiske ved bandy og håper derfor at mange
jenter ønsker å delta. Tilbudet koster ingenting. Jentene må ha hjelm med gitter, skøyter og
bandykølle.
Treningene vil foregå på naturisen til Konnerud (Sletta) hver tirsdag kl 18:00 til kl 19:00 med
oppstart tirsdag 13. januar. Tilbudet vil vare så lenge bandysesongen varer (midten av
mars).
For spørsmål eller nærmere informasjon kontakt:
o Jan Rune Idal, jan.rune.idal@amedia.no, 905 64 126
o John-Erik Loe Olsen, John-Erik.olsen@pob.no, 489 90 093
o Fredrik Smedaas Johnson, fsj@bnm.no, 901 38 053

BANDY ER FART, TEKNIKK OG
PRESISJON.
Bandy er en meget teknisk og
samtidig hurtig idrett som gir stort
rom for individuelle prestasjoner
innenfor lagtaktiske mønstre.
Bandy er også en gentlemanssport
hvor rent spill uten brutale
kroppstaklinger og god sportslig
opptreden er sentrale elementer. Det
bidrar til å gi utøverne sunne
holdninger på andre områder i livet,
samtidig som det forklarer hvorfor
det er langt færre skader i bandy
enn i mange andre lagidretter.
Bandy kalles ofte vinterens fotball,
og det er en sammenligning
fotballsporten har all grunn til å
være stolt av! For bandy er et
spennende og fartsfylt lagspill på is.