KONNERUD BANDYSKOLE 2015

Det blir bandyskole for gutter og jenter i 1. – 3. klasse + 2009 årgang.
Vi fortsetter med egen avdeling for jentene.
Vi har også «pingviner» for effektiv skøytelæring.

5 lørdager i januar/februar + bandyskolecup
Første gang 10. januar:
Jenter kl. 10.30 – 11.30
Gutter kl. 11.30 – 12.30
Avslutningscup, lørdag 14. februar

Påmelding:
Bandyskole 2015 – jenter
Bandyskole 2015 – gutter

Deltakeravgiften på kr 450 inkluderer:
– bandyskole 5 lørdager.
– avslutning-bandycup
– Bandydrakt, drikkeflaske.

Åpen kafeteria i klubbhuset – sliping av skøyter.
Barna må ha hjelm m/gitter, skøyter og kølle.
I tillegg anbefaler vi leggskinn og halsbeskyttelse.
(Konnerud Bandy benytter hvite hjelmer)
Ta kontakt med Intersport Torget Vest for gode tilbud på bandy-utstyr!
Be om Konnerud-bandy rabatt.
For ytterligere spørsmål kontakt konnerud.bandy(at)gmail.com
Eller
Bandyskoleansvarlig Trond Pape på telefon 91771617