Vanning av sletta

VANNEDUGNAD: Vi gjentar opplegget fra 2013 alle lag har en dag hver med 2 personer.

Vi begynner ved vaktordningen mandag 24.nov. Hvis det ikke er kulde går vakten ut. (Jeg gir beskjed til lagleder)

Vi tar sikte på at isen er på plass i løpet av 3 uker. (Isen er klar på 7 dager hvis god kulde)

Vaktplan ser ut slik, start kl.19 til ca. 22.00

Mandag:               Smågutt

Tirsdag:                2004 årg.

Onsdag                 2005 årg.

Torsdag                2006 årg.

Fredag                  2002/3 årg.  1 person