Av ungdom, for ungdom

Kort om prosjekt “Av ungdom, for ungdom”.

Idrettslaget og Svensedammen skole samarbeider om å utdanne aktivitetsledere i skolens 8.klasser. Over 80 8.klassinger har denne høsten fått prøve seg som aktivitetsledere for barneskoleelevene ute på barneskolene. Utover vinteren skal alle i ilden for andre gang.

Barneskolene har organisert skoledagene sine slik at idrettslaget kan komme en dag på hver barneskole, og der gjennomføre en time fysisk aktivitet med hvert klassetrinn.

Målet med prosjektet er at idrettslaget og de unge aktivitetsformidlerne fra Svensedammen skole skal kunne gjøre bevegelsesopplevelsene motiverende! Kanskje vil det føre til flere barn som ønsker å drive med idrett og bevegelse også på fritida?

Sammen om noe! Om en aktiv bydel!