Årsmøte i Konnerud IL onsdag 26. april

Konnerud IL holder årsmøte onsdag 26.april kl. 1900 på Klubbhuset.

Saker til årsmøtet må sendes til styret senest 14 dager før.

Agenda Årsmøte KIL 26 april 2017

 

Beretning fotball

Referat fra Gruppemøte i fotball 2017

Årsberetning Håndball for 2016

Protokoll årlig gruppemøte Konnerud Håndball 2017

Årsberetning 2016 sykkelgruppa

Signert årsprotokoll sykkel 2016 (002)

Årsberetning orienteringsgruppa 2016

 Referat Årlig gruppemøte KIL Ski

Styrets beretning KIL Ski 2016_2017

Årsberetning Bandy 2017

Referat Årsmøte 2017 Bandy

Årsberetnig, protokoll etc fra KIL senior

Årsrapport WC 2016

Konnerud IL_Bandy regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_Allidrett regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_ senior regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_ Orientering regnskap og balanse 2016

Konnerud IL ski regnskap og balanse 2016

Konnerud IL Håndball regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_Fotball regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_IFO regnskap og balanse 2016

Konnerud IL_hall og admin resultat 2016

KONS. BALANSE 2016 (003)

KIL TOTALREGNSKAP 2016 (005)

Noter til regnskapet 2016

Budsjett Orientering 2017

Budsjett sykkel 2017

Budsjett KIL senior 2017

Budsjett ski 2017

Budsjett IFO 2017

Budsjett fotball 2017

Budsjett Allidrett 2017

Budsjett håndballgruppa

Protokoll-gruppemøte-o-gruppa-2017

Revisors beretning

Lov for Konnerud Idrettslag 2016 

Styrets Økonomiske beretning med underskrift

Regnskap 2016 og Bandybudsjett 2017 oppsummert

Budsjett hall -admin 2017

Medlemskontingent 2017

Kontrollkomiteen beretning

Valg i hht Loven

Forslag til endring 250417 KIL Verbal Org plan – 2012 des

Konnerud IL Hovedlagets beretning 2016