Årsmøte 24.03 kl 1900

Årsmøte er satt til 24.03 kl 1900 på Klubbhuset.

Vi minner om at saker må meldes til styret innen to uker før møtet.
Bare medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på https://www.konnerud.no Av miljøhensyn kommer vi ikke til å skrive ut saksdokumentene til møtet.

Mvh Styret

 

Protokoll årsmøte signert

 

Agenda Årsmøte Konnerud IL 24. mars 2022

 

Årsberetning Konnerud IL 2021-2022 med underskrift
Budsjett Admin 2022
Budsjett Idrettshuset 2022
Resultatrapport Idrettshuset
KIL Årsregnskap 2021 med underskrift
Noter regnskap 2021
Anleggsplan for Konnerud Idrettslag periode 2022-2027
Lovnorm for idrettslag pr 24.mars 2022
Balanse 2021 Alle grupper med underskrift
Balanse Admin
Strategiplan for Konnerud Idrettslag
KIL Verbal Org plan pr 16.06.21
Revisors beretning 2021
Årsrapport – kontrollkomiteen for 2021
Styrets Økonomiske Beretning 2021 med underskrift
Budsjett Klubbhuset 2022
Budsjett Konnerudhallen 2022
Innstilling valgkomite KIL 2022

 

Sak 14 på agenda Medlemskontingent 2022
Sak 15 på agenda Strategiplan
Sak 16 på agenda Anleggsplan
Sak 18 på agenda Organisasjonsplan

 

IFO:

Årsberetning Konnerud IFO 2021
Budsjett IFO 2022
Resultatrapport IFO
Balanse IFO

Allidrett:

Årsberetning Allidrett 2021
Budsjett Allidrett 2022
Resultatrapport Allidrett
Balanse Allidrett

Fotball:

Årsberetningen fotball – 2022
Budsjett Fotball 2022
Protokoll-16032022-Fotball_signert
Resultatrapport Fotball
Balanse Fotball

Håndball:

Årsberetning Konnerud Håndball
Budsjett Håndball 2022
Protokoll Håndball
Resultatrapport Håndball
Balanse Håndball

KIL Senior:

Gruppeårsmøte i KIL Senior 2022
Budsjett Senior 2022
Protokoll KIL Senior 2021
Resultatrapport Senior
Balanse Senior

Orientering:

Årsrapport orienteringsgruppa 2021
Budsjett Orientering 2022
Resultatrapport Orientering
Balanse Orientering
Protokoll gruppemøte 17-03-22

Sykkel:

Arsberetning-2021-sykkelgruppa
Budsjett Sykkel 2022
Protokoll sykkel
Resultatrapport Sykkel
Balanse Sykkel

Ski:

Styrets-beretning-SKI-2021_2022
Budsjett Ski 2022
Resultatrapport Ski
Balanse Ski
Protokoll Årlig gruppemøteSKI

Bandy:

Budsjett Bandy 2022
Resultatrapport Bandy
Balanse Bandy
Årsberetning Bandygruppa 2021-2022
Protokoll Årsmøte Konnerud Bandy 21-22

World Cup:

Årsrapport World Cup 2021
Budsjett WC 2022-2023
Resultatrapport World Cup
Balanse World Cup