Velkommen til årsmøte 30.03 kl 1900

Styret innkaller herved til årsmøte i Konnerud IL.

Årsmøte avholdes:

Torsdag 30. mars kl. 1900 på Klubbhuset

Informasjonsmøte før årsmøte:

Det bil bli informasjon om KIL sine planer på anlegg og gjennomgang av saker til årsmøte i forkant fra kl. 1800.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, må sendes til styret innen 16. mars 2023 til konnerud@konnerud.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på KIL sine nettsider fra torsdag 23. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Konnerud IL i minst en måned, fylle minst 15 år i dette kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KIL.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Velkommen til Årsmøte!

Med sportslig hilsen

Styret i Konnerud IL  

 

Dokumenter til Årsmøtet: ( blir oppdatert fortløpende)

Agenda Årsmøte Konnerud IL 30. mars 2023

Anleggsplan for Konnerud Idrettslag periode 2022-2027
BDO Rapport_om_avtalte_kontrollhandlinger fra BDO
KIL Verbal Org plan pr 16.06.21
Lovnorm for idrettslag pr 15. juni 2021
Styrets Økonomiske Beretning 2022
Årsrapport_-_kontrollkomiteen_for_2022
Fremlegg 1 – Lånefinansiering fotball
Fremlegg 2 – KIL Kondis
Fremlegg 3 – NM ski 2027
Sak 14 på agenda Medlemskontingent 2022
Fremlegg 15 – Anleggsplan
Fremlegg pkt 17 på agenda – Endring på org. plan
Resultatrapport Konnerudhallen
Balanserapport Konnerudhallen
Resultatrapport Klubbhuset
Balanserapport Klubbhuset
Resultatrapport Idrettshuset
Balanserapport Idrettshuset
Resultatrapport Admin
Balanserapport Admin
Årsberetning Konnerud IL 2022-2023
Noter regnskap 2022
Årsresultat KIL
Balanse KIL

IFO:

Resultatrapport IFO
Balanserapport IFO
Årsberetning Konnerud IFO 2022

Allidrett:

Resultatrapport Allidrett
Balanserapport Allidrett
Årsberetning Allidrett 2022

Fotball:

Resultatrapport Fotball
Balanserapport Fotball
Årsberetning Fotball -2022
Protokoll – årlig gruppemøte 2022 FOTBALL

Håndball:

Resultatrapport Håndball
Balanserapport Håndball
Årsberetning Konnerud Håndball 2023
Protokoll årlig gruppemøte håndball 2023

Orientering:

Resultatrapport Orientering
Balanserapport Orientering
Årsberetning og Protokoll_O-gruppa_8-3-2023
Protokoll_gruppemøte_o-gruppa_8-3-2023

Sykkel:

Resultatrapport Sykkel
Balanserapport Sykkel
Årsberetning 2022 sykkelgruppa
Protokoll sykkel

Ski:

Resultatrapport Ski
Balanserapport Ski
Styrets-beretning ski 22-23
Protokoll Årlig gruppemøte Ski 2023

Bandy:

Resultatrapport Bandy
Balanserapport Bandy
Årsberetning Bandygruppa 2022-2023
Protokoll Årsmøte Bandy 2022-23

Kil Senior:

Resultatrapport Senior
Balanserapport Senior
Protokoll KIL Senior

E-Sport:

Resultatrapport E-Sport
Balanserapport E-Sport

World Cup:

Resultatrapport World Cup
Balanserapport World cup
Årsrapport 2022
Prognose 2023 og budsjett 2024