ÅRGANGSMØTER UTSATT!

Årgangsmøter gjennomføres på klubbhuset mandag 11.10

Pga miskommunikasjon og dermed kort frist for enkelte flytter vi årgagnsmøtene til mandag etter høstferien. Mandag 11.10.

Se tider for hvert årskull. Oppmøte på klubbhuset.

Meld dere på i facebook arrangementet slik at vi vet hvor mange vi blir og inndelingen i rommet.

Årgangsmøter på klubbhuset! Mandag 11.10

En representant fra hvert lag stiller.

kl 18: 2014-2012 årgangen. https://www.facebook.com/events/1461419067554110/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

kl 19: 2011-2010 årgangen.

https://www.facebook.com/events/220237786728325/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

kl 20: 2009-2006 årgangen. https://www.facebook.com/events/3044395902469692/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Agenda:

– Ny oppdatert Sportsplan overordna

– Barneidrettsreglene i KIL – Barneidrettsbestemmelsene

– Når trener dere? – Er det konflikter i timeplanene? – Hvordan tilrettelegge best mulig for fleridrettslig deltakelse.

– Trenerkurs fremover