Årgangsmøter og Klubbinternt Trenerkurs

Årgangsmøter

Konnerud IL inviterer til ny runde med årgangsmøter i september. Her skal alle lag være representert med minst en trener eller lagleder. Veldig viktig at alle lag prioriterer dette, slik at alle idrettene får mulighet til å snakke med hverandre. På agendaen er treningstider og idrettsplakatene til KIL.

18. – 20. september – Kafeteriaen i Konnerudhallen

  • 2009 – Mandag 18. september kl. 19:00
  • 2008 – Mandag 18. september kl. 20:00
  • 2007 – Tirsdag 19. september kl. 18:00
  • 2006 – Tirsdag 19. september kl. 19:00
  • 2005 – Tirsdag 19. september kl. 20:00
  • 2002, 2003 og 2004 – Onsdag 20. september kl. 18:00
  • 2001 – Onsdag 20. september kl. 19:00
  • 2010 – Onsdag 20. september kl. 20:00 – MERK: Nytt tidspunkt for 2010

Klubbinterne Trenerkurs

25. og 26. september kl. 18:00 på Klubbhuset

Vi kjører også en ny runde med Klubbinternt trenerkurs. Vi hadde dette kurset med stor suksess på våren 2016, og vi holder nå en ny runde for de som ikke tok kurset i 2016. Dette kurset er altså for ALLE Konnerud IL trenere som ikke var med på forrige runde av Klubbinternt trenerkurs. Kurset er på mandag 25. september eller tirsdag 26. september på Klubbhuset kl. 18:00. Målet med trenerkurset er å samle alle KIL-trenerne rundt KIL sin visjon og få en rød tråd gjennom hele idrettslaget.

Konnerud IL har en visjon om å være et kunnskapsrikt, inkluderende, og levende idrettslag. Vi har derfor et dypt ønske om at ALLE trenere i KIL skal gjennom klubbinternt trenerkurs, og med 180 trenere som møtte opp i fjor, er vi på god vei. Men! Vi er ikke der helt enda. Derfor kjører vi i gang med en ny runde med Klubbinternt trenerkurs i høst. Dette kurset er altså for ALLE Konnerud IL trenere som ikke var med på forrige runde av Klubbinternt trenerkurs. Kurset er på mandag 25. september eller tirsdag 26. september på Klubbhuset kl. 18:00. Målet med trenerkurset er å samle alle KIL-trenerne rundt KIL sin visjon og få en rød tråd gjennom hele idrettslaget.

Treneren er vist å være den enkeltstående faktoren som peker seg ut som aller viktigst for å skape de gode miljøene, de fornøyde utøverne og den gode ferdighetsutviklinga. Nettopp trenerens rolle har Konnerud IL lyst til å ta på alvor.

Hvorfor gjør vi det?

1) Vi ønsker å avstemme klubbens verdier med hver enkelt trener.

2) Vi ønsker å avstemme innholdet i Allidrettsplakaten, Barneidrettsplakaten og Ungdomsidrettsplakaten med hver enkelt trener. Dette er klubbens føringer for gjennomføring av aktivitet i disse tre ulike fasene av idrettslagets arbeid.

3) Vi ønsker å forsikre oss om at alle våre trenere er kjent med prinsipper for grunnleggende god aktivitetledelse.

På kurset vil det deles ut trenerkontrakter til samtlige trenere. Disse kontraktene er ment som forventningsavklaringer mellom klubb og trener. I kontrakten vil det komme fram hva som forventes av en Konnerudtrener.

Vi ber om hjelp til å spre dette ut til ALLE trenere som enda ikke har deltatt på kurset!

Er det noe dere lurer på, så kan dere kontakte Christian Normann på christian@konnerud.no.

Sammen om noe – Om trenerutvikling!

innbydelse årgangsmøter og trenerkurs 2017