Anleggssituasjonen på Konnerud

Anleggssituasjonen på Konnerud.

Konnerud IL jobber hver eneste dag med å skape idrettsglede for alle våre medlemmer, det er ingen hemmelighet at gode idrettsanlegg skaper god aktivitet. Konnerud IL sine grupper har de siste årene rustet opp og bygget flere nye anlegg  til glede for små og store. Det er i tillegg laget en helhetlig plan og strategi i Konnerud IL for å tilrettelegge for aktive barn, ungdom og bidra til god folkehelse.

I Drammen tidende er det skrevet en del om fotballbanene som vi jobber med å få til i samarbeid med Kjeldaas AS, og 2 millioner bevilget av Drammen kommune i budsjett til toppdekket.  Her forklarer vi  bakgrunnen for behovet for banene.

 Kapasitetsproblemer

Konnerud IL har et mål og en lyst til å fortsette å utvikle, fornye og forbedre utstyret og anleggene våre slik at tilbudet vårt blir enda bedre. Vi ønsker å gjøre oss i stand til å ta imot en forventet økning av medlemmer de kommende årene pga utbygging på Konnerud. I 2020 investerte vi eksempelvis i nytt lysanlegg på Kjeldaas arena til nesten 500 000,- som har gitt muligheter til å forlenge sesongen på den banen.

Drammen kommune dårlig på anlegg

Drammen Kommune er nest dårligst i landet på idrettsanlegg, sett utfra innbyggertall. Konnerud IL har siden høsten 2021 jobbet med en helhetlig plan for tilrettelegging av idrettsanlegg med ny hall og utvikling av områdene rundt idrettsanleggene på Konnerud. Det er et faktum at kommunen ikke har avsatt midler til nye anlegg i budsjettene frem til 2025, for å realisere nye anlegg gjør at det må det derfor tenkes nytt.  NIF skriver også i et dokument vedtatt av Idrettsstyret 4. april 2019 «for å realisere nødvendige og etterspurte anlegg må idretten styrke sin rolle overfor myndighetsnivåene, øke sin innflytelse over anleggsutvikling og rammevilkår og videre hevde sin anleggsfaglige kompetanse»   Det er det vi prøver å gjøre.

 De nye banene

Konnerud vokser da det bygges mange nye leiligheter i sentrum av bydelen og kommunen har nå solgt tomta Torsberg-banen /fotballbanen bak hallen, den som nå er midlertidig p-plass.  Vi antar at den blir brukt til leiligheter.  Veldig mange treninger i årets vårsesong har blitt avlyst pga. manglende banekapasitet, blant annet som følge av at vi har mistet tilgangen på Torsberg-banen. En rekke lag har også måttet trene på det som for mange er ugunstige tidspunkter. Det er altså et skrikende behov for flere og oppgraderte baner og vi synes det er meget beklagelig at aktiviteten for spesielt våre yngre medlemmer har blitt redusert pga. baneproblemene.

Alle aktører er informert

Vi har siden oktober 2021 jobbet med å informere Drammen Kommune, politikere og idrettsråd slik at de kan se behovet for å investere i vårt prosjekt med Kjeldaas AS. Det har vært mange møter. Vi har fått ros for initiativet og bedt av idrettsrådet om å påvirke politikere. Vi har søkt idrettsrådet om midler, men fått skriftlig svar at de ikke har liste for prioriteringa av anlegg. Konnerud IL har inngått en avtale med Kjeldaas AS om at de i løpet av 2 år skal bruke overskuddsmasse og opparbeidet 2 nye fotballbaner et treningsfelt, minus topplaget. Dette er det som omtales at har en verdi til 18 mill i DT, altså ingen utlegg for KIL. Topplaget i form av kunstgress må vi finansiere selv. Det er her Drammen kommune ved politikerne har sagt seg villige til å bidra med 2 millioner som en engangsbevilgning.  

Når det endelig ble vedtatt en bevilgning av Drammen Kommune etter forslag av politikere ble vi selvsagt superglade!

Å være med å tilrettelegge for nye anlegg og skape mer aktivitet gir oss masse energi, og vi håper flere ønsker å bidra til dette.

Vi vil takke for et godt halvår med stor aktivitet , og ønske god sommer til dere alle.

Hilsen styret og administrasjonen