Orientering

Orienteringskart

Orienteringsgruppa har konkurransekart i og rundt Konnerud. Det er i hovedsak to typer kart. Den ene typen er kart over bebyggelsen, stort sett i målestokk 1:5 000. I tillegg er det kart over skogområdene rundt Konnerud. Disse er stort sett i målestokk 1:10 000.

Våre kart er spesiallaget for å ta seg raskt og enkelt fram i bebyggelsen eller skogen. Vår ambisjon er å fornye kartene med jevne mellomrom slik at vi har oppdaterte kart.

Det er også et turkart i målestokk 1:30 000 over hele Drammen sør, slik Drammen var før kommunesammenslåingen.