Infoskriv allidrett 2022/2023

Infoskriv Allidrett-sesongen 2022-2023

Takk for din interesse for allidretten i Konnerud IL i sesongen 2022-2023.
Sesongen varer hele skoleåret, med pauser i skoleferiene, og for de minste, en periode etter jul i tillegg (for å kunne delta på onsdagsrenn).

For denne sesongen prøver vi en ny påmeldingsløsning i allidrett gjennom et nytt system på minidrett.no. Vi prøver oss også frem med en ny organisering for 5 åringene i konnerudhallen.

4 åringene – 2018 modeller
Opplegget for 4 åringene følger vanlig plan og struktur med at øktene holdes i gymsalen i tilhørende skolekrets. På de erfaringsmessig største kullene fra Konnerud og Hallermoen deles gruppene i jente og guttegrupper. Innholdet i øktene følger det vi kaller ABC, som vil si at vi har fokus på lekende øvelser med smidighet og hurtighet (Agility), balanse (Balance) og koordniasjon (Coordination) som fokus. Forslag til øvelser blir lagt tilgjengelig for foreldretrenerne, samt årsplan med temaer for øktene.
Alle grupper er avhengige av frivillige foreldretrenere. KIL prøver i tillegg å ha på plass ungdomstrenere i hver gruppe sammen med foreldretrenerne. Alle barn under 6 år i Norge skal ha en forelder/foresatt eller annen voksen tilstede hele økten. De voksne som ikke er med som foreldretrenere sitter da på utsiden av gymsalen (garderobe, gang eller skolegård). Dette fordi barna lettere følger med og holder fokus i økta – samt at de voksne ikke tar opp den dyrebare plassen i gymsalen.  Ta kontakt på brage@konnerud.no om du kan tenke deg å stille som foreldretrener!

Foreldremøte for 2018 kullet blir: Tirsdag 6. september kl 18:00 på Klubbhuset på sletta.

Timeplan 2018:
Hallermoen Jenter 2018: Mandag 17-18 – gymsalen Hallermoen skole
Hallermoen Gutter 2018: Onsdag 17-18 – gymsalen Hallermoen skole
Konnerud Jenter 2018: Mandag 17-18 – gymsalen Konnerud skole
Konnerud Gutter 2018: Tirsdag 17-18 – gymsalen Konnerud skole
Vestbygda 2018: Onsdag 17-18 – gymsalen Vestbygda skole

Se årsplan nederst på nettsiden for 2018 kullet

5 åringene – 2017 modeller
Opplegget for 5 åringene blir i år litt annerledes fordi vi har fått en time i konnerudhallen. Vi prøver derfor ut å dele inn hallen i fem soner og kjøre allidrett for alle gruppene i hallen samtidig. Vi kommer da til å dele gruppene i fem faste grupper etter skolekrets. Hallermoen og Konnerud blir delt i jente og guttegrupper og vestbygda blir en gruppe. I hallen rullerer vi fra gang til gang mellom fem stasjoner. Dette vil også gi en forutsigbarhet i at barna vil kunne se hva de skal prøve neste gang.
Innholdet i øktene følger det vi kaller ABC, som vil si at vi har fokus på lekende øvelser med smidighet og hurtighet (Agility), balanse (Balance) og koordniasjon (Coordination) som fokus. Forslag til øvelser blir lagt tilgjengelig for foreldretrenerne, samt årsplan med temaer for øktene.
Alle grupper er avhengige av frivillige foreldretrenere. KIL prøve i tillegg å ha på plass ungdomstrenere i hver gruppe sammen med foreldretrenerne. Alle barn under 6 år i Norge skal ha en forelder/foresatt eller annen voksen tilstede hele økten. Vi kommer til å se om vi ikke får til å arrangere foreldretrening i treningsparken utenfor hallen på øktene med foreldre som ikke er foreldretrenere.

Foreldremøte for 2017 kullet blir: Tirsdag 6. september kl 19:00 på Klubbhuset på sletta.

Timeplan 2017: Allidrett 2017 alle grupper: Konnerudhallen, Tirsdager kl 17-18 =)

Se årsplan nederst på nettsiden for 2017 kullet

6 åringene – 2016 modeller
Endelig er det tid for å starte med det vi kaller «Første klasse allidrett». Dette er året hvor vi i allidretten er rundt i de ulike gruppene i Konnerud IL og prøver de ulike idrettene! Alle seks idrettene i laget skal prøves i til sammen 5 økter. Disse fordeles på høst og vårsesong. Noe utstyr trengs for å prøve de mange ulike aktivitetene. Vi prøver å opplyse så godt som mulig om hva som trengs til de ulike øktene. Frykt ikke, Skattkammeret til Kirkens bymisjon har alt utstyret som trengs og låner det ut gratis, så skal ikke være nødvendig å kjøpe masse utstyr til barnet om dere ikke har det allerede, eller kunne tenke dere å ha utstyret. Det trengs ikke nytt eller dyrt utstyr.
Gruppene våre stiller med noen trenere til øktene, og planlegger opplegget, men det er mange barn på en gang gjerne, så foreldre som ønsker å bidra som trenere gjennom sesongen må si ifra til Brage@konnerud.no når dere ser årsplanen om hvilke idretter dere kan bidra i, evt enkeltøkter. Dette er også en god introduksjon/øving for foreldre som trener i spesifikk idrett, og første kontakt med ansvarlige i gruppene for enkelte.

Foreldremøte for 2016 kullet blir: Tirsdag 6. september kl 20:00 på Klubbhuset på sletta.

Timeplan 2016 allidrett: I utgangspunktet skjer treningene på torsdager kl 17-18, med oppmøtepunkter på idrettsstadion på Konnerud. Vi vet allerede at håndballtreningene blir på tirsdager 17-18 og sånn sett ikke blir helt likt.

Se årsplan nederst på nettsiden for 2016 kullet

Påmelding: HER

Årsplaner:
Årsplan 2018

Årsplan 2017

Årsplan 2016