Oppdatering Corona-situasjonen i Konnerud IL

Styret og administrasjonen har i dag vurdert hvordan de nye retningslinjene fra FHI, regjeringen og Drammen kommune skal praktiseres i klubben.

Vi har vurdert ulike alternativer, men har landet på at vi følger de anbefalinger og påbud fra NIF, særforbund og Drammen Kommune.

Disse anbefalingen sier «opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill mm. For utsatte barn kan deltakelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag»

Vi har konkludert med at vi holder tilbudet åpent. Samtidig ser vi dilemmaet med smittesituasjonen lokalt og minner om følgende føringer:

Alle treningsøkter og kamper i Koronatiden er selvfølgelig helt frivillig både for spillere og trenere, det skal ikke utøves press for å møte på trening/ kamp og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Det betyr at trenerteamet sammen med sportslig leder i den aktuelle gruppa gjør en selvstendig vurdering av om trening og/eller kamp skal gjennomføres.

En person skal IKKE møte på trening eller kamp dersom:

  • hen er smittet av Korona (avlagt positiv test), sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
  • en nærkontakt er syk, er i karantene som følge av smitte, eller har symptomene nevnt ovenfor.
  • man ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.
  • Ved symptomer eller feber kan man ikke delta i aktivitet før ett døgn etter at man føler seg frisk og feberen er borte. Det er trenere og lagledere sitt ansvar å sørge for at lagets spillere er innforstått med dette. Dersom det oppdages smitte skal leder i den aktuelle gruppa og administrasjonen i Konnerud IL informeres.

Munnbind
De nye føringene sier at alle over 12 år pålagt å bruke munnbind hvis ikke 1-meters regelen kan overholdes (også ifm kamp og trening). Plikten til å bære munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

Dersom et lag ikke kan/vil stille til kamp, må trener eller lagleder selv sørge for å gi beskjed til krets, motstander lag og dommere, og selv omberamme kampen.

Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:

a. Maks 20 personer på private arrangementer på offentlig sted og 50 på innendørs arrangementer uten fastmontert seter
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at to lag i barne- og ungdomsidretten med utøvere under 20 år kan møtes i enkeltkamper.

b. 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering
Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet

c. 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.

Disse reglene kan bli endret på kort varsel og enhver som skal utøve aktivitet plikter å sette seg inn i gjeldene retningslinjer fra regjering, Drammen Kommune og FHI. Om det kommer strengere tiltak enn det som er beskrevet her gjelder retningslinjer fra regjering, Drammen Kommune og FHI.

 

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene som nå gjelder, ta vare på hverandre og tenke smittevern i hverdagen.

 

Mvh Administrasjonen og Styret i Konnerud IL

Oppdatering Corona informasjon (pdf)