Konnerud IL sin allidrettsplakat

Allidrettsplakaten i Konnerud IL

Visjon for allidretten i Konnerud IL: “Konnerud IL ønsker å kunne tilby en kunnskapsrik, inkluderende og levende allidrett som kan fungere som en inngangsport til livslang bevegelsesglede”

Hårete mål for allidretten i Konnerud IL: “At alle bydelens barnehagebarn deltar på allidrett”

En allidrettstrener aktiviserer

  • Har stor aktivitet og unngår kø og pauser.
  • Bruker lite tid på beskjeder og mye tid på bevegelse.

En allidrettstrener motiverer

  • Gir masse ros.
  • Tar barna på fersken når de får til noe. Forsterker mestringsopplevelsen.

En allidrettstrener individualiserer

  • Kan navnet på alle barna og bruker navnene aktivt på trening.
  • Legger merke til når noen syns ting er for lett eller for vanskelig, og prøver å tilpasse utfordringene til hvert enkelt barn.

Sammen om noe!
Om å skape et Kunnskapsrikt, Inkluderende og Levende idrettslag

Allidrettsplakaten