Årshjulet for allidretten i Konnerud IL

Slik ruller årshjulet i allidretten:

Juni: Konnerud IL drar ut i alle barnehager på Konnerud og informerer foreldrene om allidrettstilbudet i Konnerud IL. Her informeres det også om oppstarten av ny allidrettssesong.

Juli: Påmelding til allidretten skjer gjennom deltager.no, og man melder seg på basert på hvilke skolesone man hører til.

August: Konnerud IL og Konnerudskolene legger kabalen for tildeling av halltid det kommende skoleåret.

August: I slutten av august avholder Konnerud IL oppstartsmøte for allidrett der alle foreldre som ønsker å engasjere seg i allidretten er hjertelig velkommen. Her gis det viktig informasjon om kontaktpersonrollen og trenerrollen i allidretten. Her fordeles også halltider til de ulike allidrettsgruppene. Hvor mange grupper som startes opp, avhenger av interessen. Idrettslaget har som mål å ha aktive allidrettsgrupper for 4 og 5 åringer, samt 1. klassinger. På dette oppstartsmøtet fordeles også utstyr til de ulike allidrettsgruppene.

September: Andre uka i september starter allidretts aktiviteten opp i gymsalene på Konnerud. Alle barn skal være påmeldt før oppstart, men det er mulig å få testet det ut en til to ganger. Kontaktpersoner skaffer seg også politiattester som framlegges på trenermøtet i oktober.

Oktober: I oktober gjennomføres det trenermøte for alle kontaktpersoner og trenere som er involvert i allidretten. Her deler vi erfaringer rundt oppstarten av allidrett, samt går gjennom Konnerud IL sitt motto, visjon, verdier og Allidrettsplakaten. Målet med møtet er at alle allidrettstrenere får innsikt i den røde tråden som går gjennom Konnerud IL og hvordan vi ønsker at trenerne i vår klubb skal framstå.

Desember: Alle allidrettsgrupper oppfordres til å kjøre en sosial juleavslutning med både foreldre og barn i sin egen gruppe. Gjerne i form av aktivitet der foreldrene er med i leiken. Idrettslaget arrangerer også en felles vinteraktivitet i midten av desember.

Mai/Juni: Sommeravslutning for allidretten med felles allidrettsøkt i Konnerudhallen. Økta ledes av trenere fra Konnerud IL og både barn og foreldre blir med i aktiviteten.

Juni: Evalueringsmøte av allidretten dette skoleåret. Styrker og svakheter avdekkes og Konnerud IL tar med seg dette inn i prosessen med å forbedre tilbudet inn mot oppstart i slutten av august det neste skoleåret. Her leveres alt utstyr inn igjen.

Juni: Konnerud IL drar ut i alle barnehager på Konnerud og informerer foreldrene om allidrettstilbudet i Konnerud IL. Her informeres det også om oppstarten av ny allidrettsesong.