KIL eSport

Glede, Mestring, & Tilhørighet

Konnerud Idrettslag inviterer Konnerud-ungdommen til å bli med på KIL eSport! Dette blir et unikt eSport tilbud for gaming interesserte ungdommer, som ønsker å bli en del av vårt eSport miljø. På KIL eSport har vi glede, mestring og tilhørighet som kjerneverdier, og vi ønsker å skape et kult gaming miljø på Konnerud sammen med ungdommene.

Vi skal legge tilrette for at ungdommer på Konnerud får muligheten til å utvikle seg som eSport utøvere, gjennom å bygge et robust gaming miljø med et sterkt utviklingsfokus.

Konnerud Idrettslag har et eget og unikt eSport-rom på Aktivt Konnerud, som vil være KIL eSport sin hoved arena. Her vil vi ha treninger, konkurranser, liga kamper og spillkvelder, i tillegg vil vi også ha streaming sendinger live fra Aktivt Konnerud og eSport-rommet.

Påmelding her: www.deltager.no/kilesport

KIL eSport Medlemskap:

 • 2 timer med trening i uka på eSport-rommet på Aktivt Konnerud.
 • Inkludert 30 min fysisk og/eller mental trening sammen med laget.
 • Deltagelse på lag i TelenorLigaen, og andre turneringer og ligaer.
  • Kamper i TelenorLigaen spilles på Aktivt Konnerud.
   • TelenorLigaen
    • CS
    • Hearthstone
    • Rocket League
    • League of Legends
    • evt Overwatch
  • Det vil legges til rette for flere spill, basert på hva deltagerne ønsker.
 • Gratis påmelding til KIL turneringer og konkurranser

Treningskontigent

 • KIL eSport medlemskap – 1500 kr frem til jul 2019

eSport-kveld – Spillkveld for ungdom!

 • Sosiale spillkvelder for gaming interesserte ungdommer.
  • Spill sammen med andre i det unike eSport-rommet til KIL eSport.
 • Fredager (i partallsuker) kl. 17:00-21:00 på Aktivt Konnerud.
  • 50 kr for inngang – betales ved inngang. Gratis for medlemmer i Esportgruppa.
 • Vi følger anbefalte aldersgrenser på spillkveldene.
 • Sted: Aktivt Konnerud, Gramsborgveien 5B, 3032 Drammen

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra?
Kontakt Brage på Brage@konnerud.no