KIL eSport

Glede, Mestring, & Tilhørighet

Konnerud Idrettslag inviterer Konnerud-ungdommen til å bli med på KIL eSport! Dette blir et unikt eSport tilbud for gaming interesserte ungdommer, som ønsker å bli en del av vårt eSport miljø. På KIL eSport har vi glede, mestring og tilhørighet som kjerneverdier, og vi ønsker å skape et kult gaming miljø på Konnerud sammen med ungdommene.

Vi skal legge tilrette for at ungdommer på Konnerud får muligheten til å utvikle seg som eSport utøvere, gjennom å bygge et robust gaming miljø med et sterkt utviklingsfokus.

Konnerud Idrettslag har et eget og unikt eSport-rom på Aktivt Konnerud, som vil være KIL eSport sin hoved arena. Her vil vi ha treninger, konkurranser, liga kamper og spillkvelder, i tillegg vil vi også ha streaming sendinger live fra Aktivt Konnerud og eSport-rommet.

Påmelding her: www.deltager.no/kilesport

KIL eSport Medlemskap:

 • 2 timer med trening i uka på eSport-rommet på Aktivt Konnerud.
 • Inkludert 30 min fysisk og/eller mental trening sammen med laget.
 • Deltagelse på lag i TelenorLigaen, og andre turneringer og ligaer.
  • Kamper i TelenorLigaen spilles på Aktivt Konnerud.
   • TelenorLigaen
    • League of Legends
    • Hearthstone
    • Rocket League
    • OverWatch
  • Det vil legges til rette for flere spill, basert på hva deltagerne ønsker.
 • Gratis påmelding til KIL turneringer og konkurranser
  • 50% rabatt på «mini-lan»
   • Jule-Lan i desember 2018

Treningskontigent

 • KIL eSport medlemskap – 1500 kr frem til sommeren 2019
 • Medlemskap i KIL fra og med 1. januar 2019 – 290 kr
  • Faktureres i januar 2019

eSport-kveld – Spillkveld for ungdom!

 • Sosiale spillkvelder for gaming interesserte ungdommer.
  • Spill sammen med andre i det unike eSport-rommet til KIL eSport.
 • Fredager kl. 17:00-21:00 på Aktivt Konnerud.
  • 50 kr for inngang – betales ved inngang.
  • 500 kr for sesongkort for alle eSport-kveldene frem til sommeren 2018.
 • Vi følger anbefalte aldersgrenser på spillkveldene.

Oppstartsmøte – fredag 23. november

 • For foreldre, utøvere og gaming interesserte
  • Hva er eSport?
  • Hvorfor satser KIL på eSport?
  • Hvordan blir opplegget?
  • Hva kreves av en god eSport utøver?
  • Hva er foreldrenes rolle?
 • Sted: Aktivt Konnerud, Gramsborgveien 5B, 3032 Drammen

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra?
Kontakt Christian på christian@konnerud.no