140 trenere innom obligatorisk kurs

140 trenere var gjennom det obligatoriske trenerkurset i uke 41. Er du blant de 20 som ikke var til stede? Ta kontakt med brage@konnerud.no
Mandagen ble Kickstartet med over 60 trenere på kurs nummer en, før det ble jevnere deltakelse ut over uken. Vi gikk gjennom ulike temaer (kunnskap og miljø), praktisk info (trenerattest, politiattest, medlemskap), hvordan man inkluderer, og hvem man er som trener.

Takk for at du er trener i KIL!
Saker som kom opp i diskusjon:

  • Nett på fotballbaner – kommunens ansvar, admin følger opp og maser på dem
  • Åpen kalender for banetid i hallen, dette for å utnytte all tid godt – blir videreformidlet og det ses på løsning for dette i nettsiden vår
  • Bedre varsling i s2s – dette er tatt med leverandør av tjenesten som ser på løsninger
  • Mal for presentasjoner med KIL logo – ligger ute også med forslag til temaer på foreldremøte under “veiledninger/skjemaer” på nettsiden
  • Politiattesten: vedlegget burde være lagt ut som redigerbar PDF – er lagt som redigerbar
  • Garderober også for yngre lag for å skape kultur
  • Infoskriv til nye trenere “velkommen som trener, praktisk info” – utarbeides
  • Infoskriv ulike verv – utarbeides
  • Bilder av ansatte i administrasjon i KIL og kort beskrivelse av oppgaver – utarbeides

Forventningsavklaringen som fylles ut etter kurset: TRYKK HER